25 maart 2020

Zeeuwse milieustraat open

De Zeeuwse milieustraat in Kapelle is nog gewoon open, maar het is erg druk. Om de juiste hygiënemaatregelen in acht te kunnen nemen en de drukte te beheersen, worden bezoekers gedoseerd toegelaten. Er kunnen daardoor wachtrijen (met auto’s) ontstaan buiten de poort. Zondag 15 maart zijn door de overheid nieuwe maatregelen uitgevaardigd om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Afvalinzameling en -transport is als prioritaire taak aangewezen. De Zeeuwse Reinigings Dienst (ZRD) heeft de bedrijfsvoering hierop afgestemd en verdere maatregelen getroffen met als doel de gezondheid van onze medewerkers, klanten, stakeholders en leveranciers zo goed mogelijk te beschermen.

Categorieën:

Meer nieuws

Bekijk alle nieuwsberichten