20 april 2020

Column – Burgemeester Fons Naterop: Versoepeling? Belangenafweging!

Hopelijk bent u de Pasen goed doorgekomen en nog gezond. Pasen, een tijd van bezinning, hoop en vertrouwen. Bezinning betekent ook herijken. Stilstaan bij de positieve dingen en dat als houvast zien. We zijn saamhorig en spreken elkaar aan op tolerantie. Laten we dat vasthouden. Vanuit bezinnen, een pas op de plaats maken, ga je ook weer lijnen naar de toekomst uitzetten. Hoop op een goede belangenafweging. Ieder voelt het zijne en zal zijn of haar belang naar voren schuiven. Zeker wanneer de ‘ergernisknop’ van de onmacht toeneemt. De discussie zal de komende weken heftiger worden wanneer de afvlakking van nieuwe corona-patiënten hopelijk doorzet. Er gaat een nieuwe werkelijkheid ontstaan: de 1 ½ meter maatschappij. Belangentegenstellingen tussen virologen, economen en de maatschappelijke impact, zoals die aan de keukentafel thuis naar voren komt. Thuis werken, huiswerk begeleiden, een puber die uit de bocht vliegt, een baan verliezen, mantelzorg die onder druk staat, toename van drankgebruik, huiselijk geweld, 7000 leerlingen die kwijt zijn enz. Kortom de belangen van de kwetsbaren in onze samenleving. De kwetsbare onderkant komt bovendrijven en die is zeker niet alleen maar economisch. Naast die belangen van gezondheid en economie dus ook aandacht voor de kwetsbare individuen in de samenleving. Vertrouwen in wijs leiderschap. Vertrouwen in deze complexe afweging van ongelijksoortige belangen. Vertrouwen in een goede afloop na een zorgvuldige revalidatie op veel terreinen en leven met een (tijdelijke) nieuwe werkelijkheid. Voor velen is dat ook het geloof die hen daarbij helpt. Voor anderen is het een rationele belangenafweging gebaseerd op euro’s, werkgelegenheid en continuïteit. Ik heb er vertrouwen in dat Nederland, Zeeland en Kapelle het empathisch vermogen een duidelijke plaats geeft. Een complexe belangenafweging die op z’n minst gelijkwaardig, evenredig en eerlijk is. Ook op gemeentelijk niveau gaan we die uitdaging aan!

Categorieën:

Meer nieuws

Bekijk alle nieuwsberichten