19 oktober 2020

Begroting is weer sluitend in Kapelle maar wat vindt u nu eigenlijk?

De Kapelse begroting is voor 2021 weer op orde ondanks de financiële druk. Deze week presenteerde het college de begroting voor volgend jaar en het meerjarenperspectief. Hoewel de gemeente Kapelle een financieel gezonde gemeente is, staat de financiële positie onder druk. Dit komt met name door onzekerheden rondom effecten van het Coronavirus, het sociaal domein en de hoogte van de uitkering uit het gemeentefonds. De gemeente is voor 80% afhankelijk van deze rijksuitkering en daar staat druk op. Zekerheid hierover krijgen we vooralsnog niet maar dat kleinere gemeenten ten faveure van grotere gemeenten gekort worden hangt als een zwaard van damocles boven ons hoofd. Toch mag Kapelle trots zijn dat de wat bijgeschaafde ambities toch volledig naar wens gehonoreerd kunnen worden mits uiteraard de gemeenteraad daar ook zo over denkt. Belangrijk element in de gepresenteerde begroting vind ik de heroverwegingsoperatie. Het is voor elk bedrijf gezond om met regelmaat ‘het bed eens op te schudden’. Doen we nog steeds de goede dingen? En doen we ze wel efficiënt genoeg. En is goed ook goed genoeg? Want het college of de gemeenteraad kan wel vinden dat ze de goede dingen doen maar vindt u dat ook? Als het zelfbeeld van de gemeente op een acht uitkomt maar u wil er niet meer dan een vier voor geven dan moeten we daar op z’n minst een goed gesprek over voeren. Het college stelt de gemeenteraad voor om voor volgend jaar een heroverwegingskader te formuleren. Dit als opdracht voor de heroverweging van taken waar de gemeente nu haar geld aan uitgeeft en deze eens tegen het licht te houden. Veel ligt vast aan allerlei vaste verplichtingen zoals salarissen, rente en afschrijvingen van gedane investeringen maar het is goed om de wel te beïnvloede uitgaven weer eens kritisch te bezien. Denk aan al het bestaande beleid zoals dat in de loop der jaren is vastgesteld. Maar ook gemeenschappelijke regelingen en gesubsidieerde instellingen. Met dat heroverwegingskader van de gemeenteraad gaat het college aan de slag en zal het in 2021 duidelijk moeten worden welke keuzes de huidige gemeenteraad nog kan maken en welke keuzes er worden overgelaten aan de nieuwe gemeenteraad na de verkiezingen van 2022. Ik hoop dat de gemeenteraad in dat proces ook een rol bedenkt voor u als burger. Immers wij hebben participatie hoog op onze wensenlijst staan en willen uw mening ook graag vernemen. Zeker als het over heroverweging van taken gaat. Een hartelijke groet Fons Naterop Burgemeester van Kapelle

Meer nieuws

Bekijk alle nieuwsberichten